Algemene Voorwaarden Leven als een Prof Voetbaldagen

Inschrijving en betaling

Aanmelden doet u door het invullen van het inschrijfformulier. De aanmelding is definitief, nadat de volledige betaling is ontvangen door Voetbalschool Volta. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de meerdaagse voetbaldagen.

Annuleren

Annuleren van een inschrijving voor een van onze edities is tot 14 dagen voor aanvang mogelijk met volledige terugbetaling van het inschrijfgeld. Minder dan 14 dagen worden de kosten van aanschaf kleding doorberekend en alsnog geleverd worden.

Aanvullingen:

– Bij het verlaten van de voetbaldagen voordat deze is beëindigd (ziekte, letsel of overige oorzaak) retourneren we 50% van het inschrijfbedrag op de 1ste dag, 25% retour op de 2de dag.
– Indien een deelnemer ziek is voor aanvang van een event, kan kosteloos worden geannuleerd indien er een doktersverklaring beschikbaar is. In overleg kunnen we bij beschikbaarheid de inschrijving verplaatsen naar een ander moment later in de vakantie.

Tenue bestelling

De opgegeven maten bij de inschrijving zijn leidend voor de bestelling.

Overmacht

Bij het niet door kunnen laten gaan van de Leven als een Prof voetbaldagen door overmacht, zal Leven als een Prof voetbaldagen een gelijkwaardig alternatief aanbieden. Onder overmacht wordt verstaan:

– Wanneer er een minimaal aantal deelnemers zijn (minder dan 12 deelnemers gaan de voetbaldagen niet door). Andere mogelijke data word dan besproken.
– Extreme (aangekondigde) weersomstandigheden die de veiligheid van de deelnemers in gevaar brengen.
– Gevolgen Corona virus: wordt er gehoor gegeven aan en gehandeld naar de actuele maatregelen alsdan getroffen door de RIVM.

Gewenst gedrag rondom onze voetbaldagen

Tijdens de Leven als een Prof voetbaldagen is schelden, agressief gedrag, pesten en negatief gedrag richting andere deelnemers en de leiding (trainers) niet gewenst. Ongewenst gedrag kan leiden tot verwijdering van het event door de aangestelde coördinator. Deelnemers dienen de instructies van de coördinator en trainers op te volgen tijdens het event. Bij verwijdering van het event door de coördinator vindt er geen restitutie plaats.

Doorgeven bijzonderheden

Bij inschrijving is het voor ons enorm belangrijk dat bijzonderheden vooraf gemeld worden via het veld opmerkingen. Het gaat om bijzonderheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de deelname van uw kind aan onze voetbaldagen. Denk hierbij aan medische aandachtspunten, dieet, allergieën, medicijngebruik en overige zaken die voor u en uw kind belangrijk zijn. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met uw gegevens om.

Aansprakelijkheid

Leven als een Prof voetbaldagen is niet aansprakelijk (ook niet in het geval van in bewaring geven bij de eventleiding van de Leven als een Prof voetbaldagen) voor verlies, diefstal of defect raken van persoonlijke eigendommen van de deelnemers. De deelnemer of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die ontstaan is door toedoen van de deelnemer aan de Leven als een Prof voetbaldagen. Het gaat hierbij om schade aan materialen van Leven als een Prof voetbaldagen, eigendommen van andere deelnemers of aan materialen/accommodatie van de voetbalvereniging waar een editie plaats vindt.

Deelname aan de Leven als een Prof voetbaldagen, behalve in het geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van Leven als een Prof voetbaldagen, is volledig voor eigen risico. Leven als een Prof voetbaldagen sluit alle aansprakelijkheid uit als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de breedste zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van Leven als een Prof voetbaldagen.

Video-opnamen en foto’s tijdens Leven als een Prof voetbaldagen

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt de aanmelder en deelnemer automatisch in met het gegeven dat er herkenbare video-opnamen en foto’s worden gemaakt van de deelnemers. Deze video-opnamen en foto’s mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden en promotionele activiteiten van Leven als een Prof voetbaldagen. Indien u hiermee niet akkoord bent, kunt u dit bij aanvang van het event aan de coördinator ter plaatse melden.

Privacy

Leven als een Prof voetbaldagen gaat op een vertrouwelijke wijze en conform de wettelijke voorschriften met uw (persoons)gegevens om. Met het akkoord gaan van de algemene voorwaarden stemt u in met het feit dat de (persoons)gegevens beschikbaar worden gesteld aan de Leven als een Prof voetbaldagen voor commerciële- en promotionele acties vanuit de Leven als een Prof voetbaldagen. Wanneer u na het event niet wilt dat de gegevens van de deelnemer bewaard blijven of gedeeld worden met Leven als een Prof voetbaldagen, kunt u dit ons schriftelijk laten weten.

%d bloggers liken dit: